Prijzen voor

Kennismakingsgesprek – Een kennismakingsgesprek van 30 minuten is kosteloos

Intakegesprek – Het intakegesprek van 45 minuten wordt in rekening gebracht als een oudergesprek (€ 65)

Speltherapie of Spelbegeleiding – € 65 per spelsessie, spelobservatie en oudergesprek. (45 minuten + voorbereiding)

Aanmelding en behandeling

Via deze site of per telefoon kunt u uw kind aanmelden voor speltherapie of spelbegeleiding. In een vrijblijvend (telefoon) gesprek kunt u vragen stellen en zelf vertellen wat de reden is dat u hulp zoekt voor uw kind. Indien nodig maken we een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek gaan we dieper in op de hulpvraag en bespreken we wat ik d.m.v. speltherapie voor u en uw kind kan betekenen. Hierna kan besloten worden om de eerste afspraak voor een spelobservatie met het kind te maken.

Er vinden drie spelobservaties plaats, waarna een zorgvuldige inschatting gemaakt wordt, of speltherapie een passend middel is om uw kind te helpen. De speltherapeut maakt een behandelplan en bespreekt deze met de ouders. Ook het kind wordt in begrijpelijke taal uitgelegd waarom het komt spelen bij “Poppen en zwaarden”. Zie hiervoor ook de pagina Speciaal voor Kinderen

In het behandelplan staan afspraken en worden doelen gesteld waaraan gewerkt gaat worden in de spelkamer. Dit plan wordt geregeld geëvalueerd en bijgesteld als dat wenselijk is. Ook bespreken we steeds na c.a. vijf sessies wat de vorderingen in de therapie zijn en welke thema’s uw kind bezighouden. Dit zorgt ervoor dat u als ouder(s) goed op de hoogte bent en uw kind kan ondersteunen bij waar het mee bezig is.

Bij het intakegesprek en de oudergesprekken is het kind niet aanwezig. De therapeut brengt het kind wel op de hoogte van afspraken die voor hem/haar belangrijk zijn. Bijv. het naderende einde van de therapie.

Het moment waarop de therapie afgesloten kan worden, zal altijd in overleg met u als ouders gebeuren. De laatste sessie zal in het teken staan van terugkijken naar wat het kind beleefd heeft in de spelkamer en wat het bereikt heeft, samen met u. Dan nemen we afscheid van elkaar.

Vergoedingen

Speltherapie wordt in veel gevallen (gedeeltelijk) vergoed door uw aanvullende verzekering. Informeert u daarvoor bij uw zorgverzekeraar of u daarvoor in aanmerking komt. Kijkt u ook op de site van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten, de NVVS. .

Als u de therapie zelf bekostigt of via de aanvullende verzekering, heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts.

Indien er sprake is van een (vermoedelijke) diagnose of een (lichte) verstandelijke beperking zijn er vergoedingsmogelijkheden vanuit de gemeente. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Kinder- en jeugdtherapie kosten kunt u bij de belastingaangifte aftrekken onder de post ‘bijzondere ziektekosten’, wanneer de verzekeraar deze niet (deels) vergoedt.

KVK nummer 64461750 | AGB code 90 061272 | Persoonlijke AGB code 90 101762

Algemene voorwaarden

Klik HIER voor de algemene voorwaarden

 

poppen2BW